technische opleidingen

STEM voor ons!

woensdag, november 30, 2016In het onderwijs wordt er de laatste jaren veel gepraat over de zogenaamde STEM-studierichtingen. STEM-richtingen zijn gericht op exacte wetenschappen en technologie.


STEM is een acroniem dat staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics.

Dankzij de technologische evolutie van de laatste decennia is er nog steeds heel wat werkgelegenheid in deze waaier van vakgebieden. De Vlaamse Regering stimuleert jongeren dan ook om voor een STEM-richting te kiezen als hun vaardigheden zich daartoe lenen.

Ook SMO ziet sollicitanten die afgestudeerd zijn in een STEM-richting graag komen, zeker als ze bovendien de nodige inventiviteit aan de dag kunnen leggen.

STEM is een recent fenomeen en volgens sommigen niet meer dan een hippe trend. In het algemeen secundair onderwijs krijgen STEM-leerlingen tegenwoordig inderdaad een stevig uurrooster van programmeren, ontwerpen en exacte wetenschappen (fysica en chemie), maar STEM is een aso-richting en daarom meer theoretisch ingesteld. Eigenlijk is het een afgeleide van de al jarenlang bestaande studierichting Industriële Wetenschappen uit het technisch onderwijs. Sommige directeurs en leerkrachten van Industriële Wetenschappen blijven ietwat sceptisch over STEM. Volgens hen mist het aso de infrastructuur en het personeel om echt op technologie en engineering in te gaan op een vakgerichte manier. Bovendien zou de populariteit van STEM een bedreiging vormen voor Industriële Wetenschappen, aangezien ouders vaak nog hiërarchisch denken over aso, tso en bso.

Toch biedt STEM een goede voorbereiding op een latere opleiding als ingenieur, en uiteindelijk is het de hogere opleiding – en de daaruit voortkomende specialiteiten – die vooral van belang is voor bedrijven zoals MK.

SMO is dus enthousiast over zowel STEM als Industriële Wetenschappen, want alles dat jongeren warm maakt voor de boeiende wereld van technologie en engineering is een stap in de goede richting voor de toekomst van machinebouw en -ontwerp.

Wil je ook een analyse van je goederenverwerking aanvragen?MK helpt om kostenefficiënte oplossingen te vinden.

Top